Breeders Trust N.V.

Breeders Trust is een organisatie van negen pootaardappel kweekbedrijven uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en Denemarken. Het betreft AGRICO, C. MEIJER, DANESPO, EUROPLANT, GERMICOPA, HZPC, INTERSEED, STET HOLLAND, NORIKA en SOLANA. Deze bedrijven zijn actief in het ontwikkelen en verhandelen van nieuwe aardappelrassen.

Waarom werd Breeders Trust opgericht

Het kopiëren van beschermde producten en illegale handel is wereldwijd een toenemend probleem. Zo ook in de pootaardappel- en graszaadketens. De deelnemende bedrijven lopen een deel van hun inkomsten mis door het niet betalen van licentierechten en door ongeoorloofde handel in (beschermde) rassen. Het ontwikkelen van een nieuw aardappelras duurt minimaal 10 jaar en kost minstens € 3 miljoen per ras. Het resultaat is een ras dat een meerwaarde geeft in opbrengst, gezondheid en kwaliteit. Wanneer een nieuw ras wordt opgenomen op de rassenlijst geniet het gedurende 30 jaar bescherming door kwekersrecht en kan er door de eigenaar een licentievergoeding worden gevraagd. Hiermee kunnen bedrijven onderzoek blijven doen naar de verbetering van rassen.

Wat zijn de doelstellingen van Breeders Trust

Breeders Trust ondersteunt de deelnemende bedrijven als het gaat om de opvolging en handhaving van het kwekersrecht en het uitbannen van illegale productie en handel van uitgangsmateriaal. Er is een duidelijke visie. Breeders Trust ziet erop toe dat licentiegelden betaald worden voor de vermeerdering van beschermde rassen en dat productie en handel binnen de geldende regelgeving plaatsvindt.
Dit zal gebeuren door het infomeren van de productie- en handelsketens over de risico's van het gebruik van illegaal vermeerderd en niet-gecertificeerd graszaad en pootgoed. Ook zullen ze bekend gemaakt worden met de rechten en plichten die hiervoor gelden binnen de EU en het kwekersrecht. Daarnaast zullen ook juridische acties worden opgestart tegen telers en andere ketenpartijen die doelbewust de wet overtreden. Hiermee draagt Breeders Trust bij aan de continuïteit in de ontwikkeling van nieuwe rassen en aan een gezonde sector waar op een eerlijke wijze geproduceerd en gehandeld wordt.