EUROPLANT HODUJE SUKCESY

Pomyślna hodowla wymaga perspektywicznego myślenia, ponieważ cele hodowli z dnia dzisiejszego muszą spełniać wymogi rynku międzynarodowego także w przyszłości.

Wspólnie z naszymi partnerami stale wyznaczamy cele uprawy, a nasz zespół i partnerzy realizują je konsekwentnie w codziennej pracy. Celem naszej uprawy jest zdrowe odżywianie, ekologiczna produkcja i ochrona zasobów naturalnych.

Wymagania stawiane nowoczesnym, konkurencyjnym w skali świata, odmianom ziemniaka, przeznaczonym dla rolnictwa, przemysłu, handlu i zwykłych konsumentów podlegają dynamicznym zmianom. W związku z tym staramy się na bieżąco prowadzić nasze badania i hodowlę w taki sposób, by wyselekcjonować nowe odmiany, odpowiadające wymaganiom rynkowym. W tej dziedzinie ściśle współpracujemy w naszymi klientami, aby poprzez stałą wymianę doświadczeń ulepszyć i przyspieszyć nasze prace związane z hodowlą ziemniaka.

Przy hodowli i rozmnażaniu ziemniaka od wielu już lat stosujemy nowoczesne metody biotechnologii i biologii molekularnej.

kultury in vitro - stanowią podstawę hodowli zachowawczej i twórczej.

test ELISA – test immunoenzymatyczny – jest metodą wykrywania wirusów.

technika PCR - umożliwia szybką identyfikację odmian i rodów hodowlanych dzięki „odciskowi” genetycznemu oraz kontrolę materiału hodowlanego pod kątem infekcji spowodowanych różnymi czynnikami chorobotwórczym.

Wymogi rynku, a tym samym i potrzeby konsumenta wymagają od nas optymalizacji różnych odmian ziemniaka i dostosowania ich do specyfiki zastosowań.

W dziedzinie badań i rozwoju najważniejszym celem jest dla nas stałe dostosowywanie i ulepszanie oferowanych naszym klientom odmian ziemniaka. Nasze badania rynkowe ukierunkowane są na rozwój innowacyjnych odmian ziemniaka w nowych obszarach zastosowania przy ścisłej współpracy z zakładami przemysłowymi.

Jako członek Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Prywatnych Niemieckich Hodowców Roślin (BPD) EUROPLANT uczestniczy we wspólnych projektach badawczych, prowadzonych przez przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą ziemniaków oraz placówki naukowe. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi badania nad czynnikami wywołującymi choroby ziemniaka (parch srebrzysty, PVYntn, wirus nekrotycznej kędzierzawki TRV) oraz optymalizacją jakości ziemniaka jako głównego źródła skrobi ziemniaczanej.

W celu zapewnienia długofalowego rozwoju metod badawczych realizujemy wspólnie z uniwersyteckimi zespołami badawczymi projekty subwencjonowane ze środków publicznych.

Co roku wykonujemy ponad 100 krzyżówek roślin rodzicielskich, wyselekcjonowanych z ziemniaków reprezentujących różnorodny materiał genetyczny i międzynarodowe spektrum odmian.

Krzyżówki przeprowadzane są pod kątem pożądanej jakości i celów hodowlanych. W ramach trwającego od ośmiu do dziesięciu lat procesu hodowlanego badamy jakość nowych odmian pod kątem ponad 40 cech. Oprócz zewnętrznych cech bulw i łętów przeprowadzamy badanie odporności, pomiary plonów i badania jakościowe odmian jadalnych, uszlachetnionych i wysokoskrobiowych.
Co roku wysiewamy 300.000 siewek. Po ośmioletnim procesie selekcji tylko najlepsze z roślin zgłaszamy do badania jakości w Niemieckim Urzędzie Badania Odmian lub podobnym urzędzie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Dopiero po pozytywnym zakończeniu takich badań nowy ziemniak staje się odmianą przeznaczoną do obrotu komercyjnego. Prawo do nowej odmiany wpisywane jest do rejestru, dzięki czemu chroniona jest nasza własność intelektualna.

Schemat hodowlany nowych odmian ziemniaka

2 rok siewki (ok. 300.000)

3 rok rośliny pojedyncze (ok. 150.000)

4 rok rody A (ok. 12.000)

5 rok rody B (ok. 2.000)

6 rok rody C (ok. 250)

7 rok rody D (ok. 30)

8-9 rok rody E (ok. 5)

W naszych stacjach hodowli nowych odmian i w punktach badawczych zatrudniamy ponad 30 zaangażowanych pracowników, którzy dbają o postęp prac hodowlanych. Obok sprawdzonych metod tradycyjnych, stosowanych już od dziesiątków lat, wprowadzamy systematycznie nowe techniki hodowli. Jednym z najbardziej znaczących osiągnięć jest uprawa bazująca na formach dihaploidalnych.

W celu optymalizacji mechanizmów dziedziczenia odmian tetraploidalnych komplet chromosomów dzielony jest na pół. Dzięki temu nasza praca staje się bardziej ukierunkowana i jesteśmy w stanie przenosić niektóre cechy odpornościowe i jakościowe z ziemniaków dzikich na uprawne.

Przy pomocy techniki fuzji protoplastów potencjał genetyczny przenoszony jest z gatunków dihaploidalnych na poziom tetraploidalny.

Najważniejsze są zdrowe sadzeniaki

Podstawą przynoszącej wysokie plony produkcji ziemniaków o wysokiej jakości są zdrowe i wydajne sadzeniaki. W związku z tym, że nasze ziemniaki rozmnażane są wegetatywnie, a nie z nasion, istnieje duże ryzyko przenoszenia chorób. Dlatego też w firmie EUROPLANT bazą wyjściową dla produkcji sadzeniaków od wielu już lat są rośliny hodowane in vitro z merystemów w Biotechnologicznym Laboratorium Badawczym BIOPLANT.

Nasze stacje hodowli zachowawczej położone są na najlepszych terenach uprawnych:

• Böhlendorf – Meklemburgia-Pomorze Przednie
• Agathenburg – Dolna Saksonia
• Kaltenberg – Bawaria

Rozwój nowych metod biotechnologicznych stwarza nowe możliwości dla naszej hodowli zachowawczej. Bazę stanowią nie pojedyncze byliny ziemniaka, lecz rośliny z probówki, tak zwane rośliny in vitro, rosnące w naszym laboratorium BIOPLANT.

Rys.

Materiałem wyjściowym dla kultury tkankowej są dla BIOPLANT wyłącznie zdrowe, czyste odmianowo bulwy. Pędy wierzchołkowe tych bulw dezynfekuje się i umieszcza w sterylnych warunkach w probówkach na specjalnym podłożu odżywczym. W ciągu kilku tygodni rozwijają się z nich niewielkie rośliny. Na poniższym schemacie pokazano, w jaki sposób przy pomocy kultury merystemów i szybkiego rozmnażania powstają banki genów, z których co roku pobiera się materiał wyjściowy do dalszej hodowli.

Schemat:


Laboratorium BIOPLANT dostarcza co roku ponad 450.000 roślin in vitro do naszych stacji hodowli zachowawczej. Dzięki metodzie in vitro możemy w każdym czasie rozszerzyć powierzchnie rozmnażania odmian, na które jest szczególnie duży popyt.

 Dla celów rozmnażania rośliny dzieli się w sterylnych warunkach na dwie lub trzy części, przy czym każda z tych części musi posiadać co najmniej jeden liść. Na osi każdego liścia znajduje się śpiący pączek, z którego rozwija się nowy pęd. Zastosowanie tej metody gwarantuje wysoki odsetek namnożeń i można ją stosować przez cały rok.

Metodą tą wytwarzamy również bulwy in vitro. Te niewielkie bulwy o wielkości ziarnka grochu wprowadzane są dodatkowo do hodowli zachowawczej.

Na terenie Niemiec prowadzimy trzy stacje hodowli oraz cztery punkty badawcze.
Stacje hodowli twórczej znajdują się w następujących miejscowościach:

• BÖHLENDORF/ Meklemburgia-Pomorze Przednie
• EBSTORF/ Dolna Saksonia
• KALTENBERG/ Bawaria

Przeznaczenie odmiany
typ kulinarny
dojrzałość
kolor miąższu
odporność na nicienie
Lokalny opis odmian
kształt bulwy
roślina
kolor skórki
Nazwa odmiany
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Janse
Christian Krahn
Jan Willem Sepers
Christian Krahn
Daniel Probst
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Janse
Thomas Bottner
Christian Krahn
Toma Gegov
Aron Derbidge
Christian Krahn
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Christian Krahn
Christian Krahn
Jirí Procházka
Peer Bahl
Thomas Bottner
Markus Heikki
Yves Roussineau
Thomas Bottner

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
Wulf-Werum-Strasse 1
D - 21337 Lüneburg
Tel.:+49 (0)4131 / 7480-05
Fax:+49 (0) 4131 / 7480-580
Mail:info(at)europlant.biz

Thomas Bottner
Peer Bahl
Peter Bán
Christian Krahn
Jan Willem Sepers
Jan Janse
Peer Bahl
Christian Krahn
Anna Cantelmi
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Christian Krahn

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
Wulf-Werum-Strasse 1
D - 21337 Lüneburg
Tel.:+49 (0)4131 / 7480-05
Fax:+49 (0) 4131 / 7480-580
Mail:info(at)europlant.biz

Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jan Janse
Christian Krahn
Jan Willem Sepers
Peer Bahl
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Your contact address

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
Wulf-Werum-Strasse 1
D - 21337 Lüneburg
Tel.:+49 (0)4131 / 7480-05
Fax:+49 (0) 4131 / 7480-580
Mail:info(at)europlant.biz

Jan Willem Sepers
Krysztof Korolewicz
José Alberto Araujo + Nuno Araujo
Jan Willem Sepers
Dana Stroe
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Stanislav Tremko
Daniel Probst
José Alberto Araujo + Nuno Araujo
Jan Willem Sepers
Peer Bahl
Daniel Probst
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Ekrem Suad Sadak
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Peer Bahl
Aron Derbidge
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Christian Krahn
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jörg Renatus
Thomas Bottner
Jan Janse
Thomas Bottner
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Christian Krahn
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Egypt Albania Algeria Argentina Ethiopia Australia Austria Bangladesh Belarus Belgium Bosnia Brazil Bulgaria Canada Chile China Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Greenland Hungary Iceland Iraq Iran Ireland Israel Italy Japan Jemen Jordan Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Lithuania Lybien Macedonia Mali Marokko Moldova Mozambique Netherlands New Zealand Nigeria Norway Oman Pakistan Palestine Philippinen Poland Portugal Republic of South Africa Ukraine Russia Sambia Saudi Senegal Serbia Slovakia Slovenia Spain Sudan Sweden Switzerland Syrien Tunesien Turkey UAE United Kingdom Vietnam Romania Tanzania Kenia Angola Armenia Azerbaidschan Botswana Burkinafaso Cammeroon Centralamerica Combodia Georgia Ghana Iberia Kosovo Malta Mongolia Montenegro Myanmar Namibia USA Ozeanien Rwanda Southkorea Tajikistan Thailand Turkmenistan Uganda Uzbekistan Zimbabwe