Duży wybór sadzeniaków z gospodarstw ekologicznych

EUROPLANT EKO-materiał nasienny buduje zaufanie

W hodowli roślin stosowane są tylko takie metody, które są zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego. Celem jest stworzenie mocnych i wydajnych odmian o wysokiej naturalnej odporności, aby zagwarantować produkcję przyjazną dla środowiska, a tym samym chronić zasoby naturalne.

Oferujemy ponad 20 różnych odmian  materiału nasiennego z ekologicznych gospodarstw. Produkcja odbywa się w wybranych i zarazem certyfikowanych gospodarstwach, które zrzeszone są w lokalnych stowarzyszeniach ekologicznych. Oprócz urzędowo ustalonych, minimalnych standardowych wymagań, EUROPLANT stawia dalsze wymagania co do Eko-sadzeniaków. Intensywna analiza jakości w produkcji, przechowywaniu i przygotowaniu materiału, przyczynia się do ciągłej poprawy wyników produkcyjnych.

Uprawa ekologiczna stawia bardziej szczegółowe wymagania odnośnie odmian w porównaniu z konwencjonalnym rolnictwem. Ze względu na niski poziom nawożenia, Eko- sadzeniaki mają mniejszą dostępność składników odżywczych jak sadzeniaki z konwencjonalnej uprawy. Poziom składników odżywczych podlega również różnej dynamice. Konkurencja ze strony chwastów jest wysoka i przy wysokim nasileniu patogenów chorobowych, stosowanie konwencjonalnych środków ochrony roślin jest zabronione. Dlatego preferowane są odmiany, które mają zdolność szybkiego wzrostu i wczesnego zawiązywania bulw, co prowadzi do wytworzenia zadawalającego plonu, lub które mogą dłużej wytrzymywać presję choroby, poprzez wyraźnie lepszą odporność roślin.

My, w EUROPLANT znamy szczególne wymagania i mamy odpowiednie rozwiązania dla obfitych zbiorów w harmonii z naturą, dlatego jesteśmy odpowiednim partnerem w ekologicznych uprawach ziemniaka.

Ciągle optymalizujemy procesy produkcyjne, szkolimy naszych partnerów- producentów materiału sadzeniakowego i ulepszamy nasze doradztwo odmianowe. Chętnie doradzamy Państwu telefonicznie oraz w czasie bezpośredniej rozmowy o właściwościach naszych odmian i wymaganiach w danej lokalizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem UE odnośnie upraw ekologicznych, EUROPLANT podlega kontroli zgodnie z certyfikatem DE-EKO-006.