EUROPLANT hoduje sukcesy

Pomyślna hodowla wymaga perspektywicznego myślenia, ponieważ cele hodowli z dnia dzisiejszego muszą spełniać wymogi rynku międzynarodowego także w przyszłości

Wspólnie z naszymi partnerami stale wyznaczamy cele uprawy, a nasz zespół i partnerzy realizują je konsekwentnie w codziennej pracy. Celem naszej uprawy jest zdrowe odżywianie, ekologiczna produkcja i ochrona zasobów naturalnych.

Wymagania stawiane nowoczesnym, konkurencyjnym w skali świata, odmianom ziemniaka, przeznaczonym dla rolnictwa, przemysłu, handlu i zwykłych konsumentów podlegają dynamicznym zmianom. W związku z tym staramy się na bieżąco prowadzić nasze badania i hodowlę w taki sposób, by wyselekcjonować nowe odmiany, odpowiadające wymaganiom rynkowym. W tej dziedzinie ściśle współpracujemy w naszymi klientami, aby poprzez stałą wymianę doświadczeń ulepszyć i przyspieszyć nasze prace związane z hodowlą ziemniaka.

Przy hodowli i rozmnażaniu ziemniaka od wielu już lat stosujemy nowoczesne metody biotechnologii i biologii molekularnej

kultury in vitro - stanowią podstawę hodowli zachowawczej i twórczej.

test ELISA – test immunoenzymatyczny – jest metodą wykrywania wirusów.

technika PCR - umożliwia szybką identyfikację odmian i rodów hodowlanych dzięki „odciskowi” genetycznemu oraz kontrolę materiału hodowlanego pod kątem infekcji spowodowanych różnymi czynnikami chorobotwórczym.

Badania i Rozwój

Wymogi rynku, a tym samym i potrzeby konsumenta wymagają od nas optymalizacji różnych odmian ziemniaka i dostosowania ich do specyfiki zastosowań.

W dziedzinie badań i rozwoju najważniejszym celem jest dla nas stałe dostosowywanie i ulepszanie oferowanych naszym klientom odmian ziemniaka. Nasze badania rynkowe ukierunkowane są na rozwój innowacyjnych odmian ziemniaka w nowych obszarach zastosowania przy ścisłej współpracy z zakładami przemysłowymi.

Jako członek Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Prywatnych Niemieckich Hodowców Roślin (BPD) EUROPLANT uczestniczy we wspólnych projektach badawczych, prowadzonych przez przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą ziemniaków oraz placówki naukowe. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi badania nad czynnikami wywołującymi choroby ziemniaka (parch srebrzysty, PVYntn, wirus nekrotycznej kędzierzawki TRV) oraz optymalizacją jakości ziemniaka jako głównego źródła skrobi ziemniaczanej.

W celu zapewnienia długofalowego rozwoju metod badawczych realizujemy wspólnie z uniwersyteckimi zespołami badawczymi projekty subwencjonowane ze środków publicznych.
 

Hodowla twórcza

Co roku wykonujemy ponad 100 krzyżówek roślin rodzicielskich, wyselekcjonowanych z ziemniaków reprezentujących różnorodny materiał genetyczny i międzynarodowe spektrum odmian.

Krzyżówki przeprowadzane są pod kątem pożądanej jakości i celów hodowlanych. W ramach trwającego od ośmiu do dziesięciu lat procesu hodowlanego badamy jakość nowych odmian pod kątem ponad 40 cech. Oprócz zewnętrznych cech bulw i łętów przeprowadzamy badanie odporności, pomiary plonów i badania jakościowe odmian jadalnych, uszlachetnionych i wysokoskrobiowych.
Co roku wysiewamy 300.000 siewek. Po ośmioletnim procesie selekcji tylko najlepsze z roślin zgłaszamy do badania jakości w Niemieckim Urzędzie Badania Odmian lub podobnym urzędzie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Dopiero po pozytywnym zakończeniu takich badań nowy ziemniak staje się odmianą przeznaczoną do obrotu komercyjnego. Prawo do nowej odmiany wpisywane jest do rejestru, dzięki czemu chroniona jest nasza własność intelektualna.

Schemat hodowlany nowych odmian ziemniaka

2 rok siewki (ok. 300.000)

3 rok rośliny pojedyncze (ok. 150.000)

4 rok rody A (ok. 12.000)

5 rok rody B (ok. 2.000)

6 rok rody C (ok. 250)

7 rok rody D (ok. 30)

8-9 rok rody E (ok. 5)

W naszych stacjach hodowli nowych odmian i w punktach badawczych zatrudniamy ponad 30 zaangażowanych pracowników, którzy dbają o postęp prac hodowlanych. Obok sprawdzonych metod tradycyjnych, stosowanych już od dziesiątków lat, wprowadzamy systematycznie nowe techniki hodowli. Jednym z najbardziej znaczących osiągnięć jest uprawa bazująca na formach dihaploidalnych.

W celu optymalizacji mechanizmów dziedziczenia odmian tetraploidalnych komplet chromosomów dzielony jest na pół. Dzięki temu nasza praca staje się bardziej ukierunkowana i jesteśmy w stanie przenosić niektóre cechy odpornościowe i jakościowe z ziemniaków dzikich na uprawne.

Przy pomocy techniki fuzji protoplastów potencjał genetyczny przenoszony jest z gatunków dihaploidalnych na poziom tetraploidalny.

Rozmnazanie

Najważniejsze są zdrowe sadzeniaki

Podstawą przynoszącej wysokie plony produkcji ziemniaków o wysokiej jakości są zdrowe i wydajne sadzeniaki. W związku z tym, że nasze ziemniaki rozmnażane są wegetatywnie, a nie z nasion, istnieje duże ryzyko przenoszenia chorób. Dlatego też w firmie EUROPLANT bazą wyjściową dla produkcji sadzeniaków od wielu już lat są rośliny hodowane in vitro z merystemów w Biotechnologicznym Laboratorium Badawczym BNA.

Nasze stacje hodowli zachowawczej położone są na najlepszych terenach uprawnych:

• Böhlendorf – Meklemburgia-Pomorze Przednie
• Agathenburg – Dolna Saksonia
• Kaltenberg – Bawaria

Rozwój nowych metod biotechnologicznych stwarza nowe możliwości dla naszej hodowli zachowawczej. Bazę stanowią nie pojedyncze byliny ziemniaka, lecz rośliny z probówki, tak zwane rośliny in vitro, rosnące w naszym laboratorium BNA.

Rys.

Materiałem wyjściowym dla kultury tkankowej są dla BNA wyłącznie zdrowe, czyste odmianowo bulwy. Pędy wierzchołkowe tych bulw dezynfekuje się i umieszcza w sterylnych warunkach w probówkach na specjalnym podłożu odżywczym. W ciągu kilku tygodni rozwijają się z nich niewielkie rośliny. Na poniższym schemacie pokazano, w jaki sposób przy pomocy kultury merystemów i szybkiego rozmnażania powstają banki genów, z których co roku pobiera się materiał wyjściowy do dalszej hodowli.

Schemat:


Laboratorium BNA dostarcza co roku ponad 450.000 roślin in vitro do naszych stacji hodowli zachowawczej. Dzięki metodzie in vitro możemy w każdym czasie rozszerzyć powierzchnie rozmnażania odmian, na które jest szczególnie duży popyt.

 Dla celów rozmnażania rośliny dzieli się w sterylnych warunkach na dwie lub trzy części, przy czym każda z tych części musi posiadać co najmniej jeden liść. Na osi każdego liścia znajduje się śpiący pączek, z którego rozwija się nowy pęd. Zastosowanie tej metody gwarantuje wysoki odsetek namnożeń i można ją stosować przez cały rok.

Metodą tą wytwarzamy również bulwy in vitro. Te niewielkie bulwy o wielkości ziarnka grochu wprowadzane są dodatkowo do hodowli zachowawczej.

Na terenie Niemiec prowadzimy trzy stacje hodowli oraz cztery punkty badawcze.
Stacje hodowli twórczej znajdują się w następujących miejscowościach:

• BÖHLENDORF/ Meklemburgia-Pomorze Przednie
• EBSTORF/ Dolna Saksonia
• KALTENBERG/ Bawaria